AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft tijdens de Week van het geld gastlessen aan basisschoolleerlingen. We maken daarbij gebruik van de lespakketten van Wijzer in geldzaken.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen. Het is belangrijk dat het publiek, het bedrijfsleven en de overheid vertrouwen hebben in de financiële markten. En dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken. Daarom houden we toezicht op de financiële markten.

Naast de AFM houdt ook de Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de financiële markten. De DNB controleert of financiële ondernemingen hun financiële verplichtingen nakomen.

De AFM is onafhankelijk. Toch is de AFM wel verbonden met de overheid. Het ministerie van Financiën is politiek verantwoordelijk en benoemt het bestuur van de AFM. Zij keurt ook de begroting goed en stelt de heffingen vast. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is verantwoordelijk voor het toezicht op pensioenuitvoerders.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.