APG

Pensioenuitvoerder met een belegd vermogen van 440 miljard euro, die voor 8 pensioenfondsen een of meerdere van de volgende diensten aanbiedt: bestuursadvisering, pensioenadministratie, pensioencommunicactie, werkgeversbediening en vermogensbeheer.

Pensioenworkshops

Wij organiseren enkele pensioenworkshops voor leerlingen in het voortgezet onderwijs om hen al vroeg enige basiskennis bij te brengen over pensioen en hun bewust te maken over het inkomen voor later en wat er wel en wat er niet geregeld is.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.