Atria

Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis is het kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit voor beleidsadvies, beleidsimplementatie en praktijkgericht onderzoek. Het centrum verzamelt feiten, cijfers, onderzoeksgegevens en praktijkvoorbeelden en daarnaast ontsluiten en verspreiden ze actuele informatie en stimuleren daarmee het maatschappelijk debat.

Daarnaast legt Atria dwarsverbanden tussen de terreinen gender, etniciteit, gezin en diversiteit met als doel het bevorderen van gelijke behandeling, individuele ontplooiing en gelijkwaardige ontwikkeling van alle mensen.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.