BNG Bank

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De  bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. De bank verstrekt krediet tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden.  Onze klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut.

Medewerkers van BNG Bank verzorgen gezamenlijk meer dan 30 gastlessen.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.