CED-Groep

De beste kansen voor ieder kind. Dat is wat stichting CED-Groep drijft. Samen met professionals in onderwijs, kinderopvang en gemeenten komen we al ruim een halve eeuw tot praktische oplossingen voor actuele vraagstukken. We ontwikkelen inspirerende leermiddelen en geven betekenisvolle professionalisering en effectieve begeleiding.

Nieuwsbegrip

Eén van de programma's die de CED-Groep ontwikkelt, is Nieuwsbegrip waarbij kinderen leren begrijpend lezen aan de hand van een onderwerp uit het nieuws. Nieuwsrekenen is het zusje van Nieuwsbegrip. Met Nieuwsrekenen leren kinderen contextrekenen aan de hand van de actualiteit.

Nieuwsrekenen

Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Een prachtig initiatief waar de CED-Groep graag aan bijdraagt. De redactie van Nieuwsrekenen heeft daarom een gratis lespakket Nieuwsrekenen samengesteld, dat volledig in het teken staat van de Week van het geld. Deze gratis lessen (geschikt voor po, so en vo) zijn te downloaden vanaf de website van Nieuwsbegrip. Ook voor scholen die geen abonnee zijn van Nieuwsbegrip.

Naar de website

CED-Groep biedt de volgende activiteiten aan:
Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.