Child and Youth Finance International

Child and Youth Finance International, (CYFI), een stichting uit Amsterdam, werkt samen met ministeries, internationale organisaties, financiële instellingen en jeugd zelf, wereldwijd om de economische kansen van jongeren te vergroten, door ze bewust te maken over geld, sparen, en het ondernemerschap en het beleid hierover te beïnvloeden.

Tegelijk met de Week va het Geld, voeren zij elk jaar de wereldwijde Global Money Week campagne om kinderen te betrekken in discussies over bovengenoemde onderwerpen. Vorig jaar hebben meer dan 3 miljoen kinderen in 112 landen hieraan meegedaan

In 2015 heeft de Global Money Week campagne, samen met de Week van het Geld, de steun toegezegd gekregen van Nederlandse zangeres Caro Emerald. Op 12 maart, in een “college tour” format, mochten kinderen van de gastschool een groot interview met haar houden, over het ondernemerschap, sparen, de rol van geld in het starten van een business en financiële educatie. Wijzer in Geldzaken heeft het interview gefaciliteert. Zij doet een oproep naar vragen via een filmpje op YouTube.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.