Codename Future

Codename Future is een social enterprise: het is onze missie om jongeren voor te bereiden op hun actieve rol in de samenleving. Wij geloven in de kracht van jongeren en willen hen helpen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Zij zijn immers de toekomst!

Welke rol gaan zij spelen in de maatschappij? Hoe bereiden zij zich voor op de arbeidsmarkt? Wat zijn hun verwachtingen en hoe denken zij deze waar te kunnen maken? Wij geloven dat de antwoorden op deze vragen gevonden worden door in de lessen Loopbaan en Burgerschap actief met elkaar in discussie te gaan en buiten de klas praktische ervaring op te doen.

Lesmethoden

Onze lesmethoden zetten aan tot kritisch denken, reflecteren en discussiëren en zijn gebaseerd op peer education. Jongeren leren voornamelijk van elkaar. Onze lesmethoden zijn altijd gekoppeld aan actuele thema’s en altijd vanuit de beroepscontext en de belevingswereld van jongeren. Wat onze methoden opleveren? Sociale, zelfredzame burgers met een duidelijk plan voor de toekomst!

Naar de website

Codename Future biedt de volgende activiteiten aan:
Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.