Discussiëren kun je leren (DKJL)

Omgaan met geld, schulden en armoede zijn voor veel volwassenen taboeonderwerpen, maar leerlingen zetten het thema ‘geld’ structureel hoog op de agenda. Stichting Discussiëren Kun Je Leren (DKJL) praat erover en dat doen wij niet alleen in de Week van het Geld.

DKJL maakt moeilijke onderwerpen bespreekbaar, zet in op het versterken van de mondelinge taal en biedt kinderen en jongeren een podium om hun stem te laten horen. En met succes. Een recente evaluatiestudie uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (2017) laat zien dat Discussiëren Kun Je Leren burgerschapsvaardigheden van kinderen vergroot en dit effect is langdurig.

Partner Wijzer in geldzaken

DKJL is partner van Wijzer in Geldzaken en heeft sinds 2012 veel ervaring opgedaan in het bespreken van financiële verantwoordelijkheid voor een brede doelgroep (van 6 tot 26 jaar). In 2019 verzorgden wij samen met de gemeente Breda en Wijzer in Geldzaken de officiële opening van de Week van het Geld. Samen met gemeente Almere en Menzis verzorgden wij in 2017, 2018 en 2019 debatten over schulden in de zorg. In 2020 organiseren we in verschillende gemeenten debatten over de waarde van geld en schuldpreventie.

Armoede problemen en schulden

Steeds meer jongeren worstelen met problemen zoals armoede en schulden. Met onze programma’s voor de Week van het Geld genereren we aandacht voor jongeren van bijna of net 18 jaar en hun (vaak zwakke en onzekere) financiële positie. Voor leerlingen in het basisonderwijs en de eerste klassen van het voortgezet onderwijs zetten we in op bewustwording van de waarde van geld en schuldpreventie. In deze programma’s doorbreken we het taboe op armoede en signaleren wij trends.

Masterclasses en debatten

Wij organiseren masterclasses en een debat over stellingen die dicht bij de leerlingen staan, zoals: “Jongeren zijn zelf verantwoordelijk voor hun schulden” en “Kinderen die in Nederland in armoede opgroeien hebben evenveel kansen als andere kinderen”. Door de masterclasses zorgen wij ervoor dat leerlingen een mening vormen, ze leren die mening te onderbouwen met argumenten en realiseren zich waar hun mening vandaan komt. Zo worden de deelnemers voorbereid op het debat of debatbattle waar ze in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen, stakeholders, lokale politici en/of schuldhulpverleners.

Ook bieden we trainingen aan voor docenten en organiseren wij voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders op scholen.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.