EY

Bij EY zetten wij ons in voor Building a better working world - met meer vertrouwen in het bedrijfsleven, duurzame groei, de ontwikkeling van talent in al zijn vormen, en meer samenwerking.

Wij willen zelfstandig, èn samen met gelijkgezinde organisaties en personen, een beter werkende wereld creëren. Dat is ons doel, en onze bestaansreden als organisatie.

Onze organisatie is doordrongen van een sterk plichtsbesef, waarbij wij aan de behoeften tegemoet willen komen van de diverse stakeholders die op ons rekenen voor het leveren van kwaliteit en uitmuntendheid bij alles wat we doen.

Als het bedrijfsleven beter werkt, werkt de wereld beter.

Daarom vindt EY financiële educatie belangrijk. Niet alleen leren omgaan met geld behoort hiertoe, maar ook leren omgaan met risico’s en de financiële gevolgen ervan. EY draagt hier graag aan bij door het geven van gastlessen.

Naar de website 

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.