Faircasso

Maatschappelijk Verantwoord Incasseren 2.0

In het huidige economische klimaat kan regulier incasso, vooral voor het kwetsbare deel van de samenleving, nauwelijks meer gezien worden als maatschappelijk verantwoord. Gerechtelijke procedures tegen een debiteur die financieel al op het randje leeft, leiden in de meeste gevallen tot grotere problemen voor de debiteur, de leverancier en ook de maatschappij, u dus. 

'Dit moet anders’

Faircasso is opgericht om uw achterstanden met een goed rendement op een correcte wijze te incasseren, maar ook om te helpen een groter maatschappelijk probleem op te lossen.

Daarom is Faircasso als stichting opgericht en hiermee het eerste professionele incassobureau zonder winstoogmerk, waarbij vakkundige incasso wordt opgevolgd door professionele persoonlijke begeleiding voor de hulpbehoevende debiteur.

Voorkomen is beter dan genezen

Preventief werken aan een financieel gezonde maatschappij is essentieel, met het voorlichten van jongeren hoe om te gaan met geld leggen we het  fundament voor een financieel gezonde toekomst. Eén van de speerpunten van Faircasso is het voorkomen van schulden, daarom willen wij financieel en praktisch bijdragen in het bieden van voorlichting aan jongeren middels gastdocentschap en financiële ondersteuning van dergelijke initiatieven.

 Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.