Funding Circle

Funding Circle is een wereldwijd platform voor leningen voor kleine ondernemingen, dat investeerders samenbrengt met kleine ondernemingen die willen lenen. Investeerders – waaronder tienduizenden particuliere investeerders, banken, verzekeraars, pensioenfondsen, lokale overheden, de Europese Investeringsbank en andere financiële instellingen - voorzien bedrijven wereldwijd van groeifinanciering en ondersteunen zodoende de economie.

In gesprek over risico's van investeren

Hoe ga je zorgvuldig om met (online) investeren en sparen? Hoe zorg dat je dat je niet 'al je eieren in één mand' stopt? Tijdens de Week van het Geld gaan wij in gesprek met jong en oud om op ludieke wijze de mogelijke risico's van investeren en andere financiële beslissingen te bespreken.  Wij hechten veel waarde aan transparantie (over risico's en financiële informatie) en diversificatie (het risico zoveel mogelijk spreiden en beperken).

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.