23 t/m 27 maart 2020

Gemeente Almere

Almere is in ruim vijfendertig jaar uitgegroeid tot een stad waar zo’n 195.000 mensen wonen. Veel inwoners zijn tevreden met het Almere van vandaag. Zij zijn verknocht geraakt aan de ruimte, het vele groen, het omringende water en de meerkernenstructuur, zoals de ontwerpers dat ooit bedachten. Toch kent de Gemeente Almere natuurlijk net als andere steden ook jaar problemen waaronder de armoedeproblematiek. 

Preventie armoede
De Gemeente Almere heeft ervoor gekozen veel aandacht te besteden aan de preventie op het gebied van armoede en deze problematiek aan te pakken op elk gebied. 

Gastlessen Financiële Educatie
Sinds 2014 ondersteund de Gemeente Almere de Week van het Geld en besteedt hier binnen haar gemeente ruimschoots aandacht aan. Naast de aansluiting, ondersteuning en promotie van de week van het geld worden basisscholen het gehele jaar door ondersteund met het verzorgen van gastlessen op het gebied van Financiële Educatie.  

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.