Gemeente Almere

Almere is in ruim vijfendertig jaar uitgegroeid tot een stad waar zo’n 195.000 mensen wonen. Veel inwoners zijn tevreden met het Almere van vandaag. Zij zijn verknocht geraakt aan de ruimte, het vele groen, het omringende water en de meerkernenstructuur, zoals de ontwerpers dat ooit bedachten. Toch kent de Gemeente Almere natuurlijk net als andere steden ook jaar problemen waaronder de armoedeproblematiek. 

Preventie armoede

De Gemeente Almere heeft ervoor gekozen veel aandacht te besteden aan de preventie op het gebied van armoede en deze problematiek aan te pakken op elk gebied. 

Gastlessen Financiële Educatie

Sinds 2014 ondersteunt de Gemeente Almere de Week van het Geld en besteedt hier binnen haar gemeente ruimschoots aandacht aan. Naast de aansluiting, ondersteuning en promotie van de week van het geld worden basisscholen het gehele jaar door ondersteunt met het verzorgen van gastlessen op het gebied van Financiële Educatie.  

Week van het geld Almere

Gemeente Almere is één van de actievere gemeenten tijdens de Week van het geld. Steeds meer gemeenten in Nederland organiseren tijdens de Week van het geld op lokaal niveau een eigen programma. Dit doen zij in samenwerking met zowel landelijke als regionale en lokale partners. Deze aanpak biedt gemeenten de mogelijkheid om actief te communiceren over het stimuleren van financiële vaardigheden als onderdeel van de lokale aanpak in het kader van armoede en schulden.

Wijzer in geldzaken stimuleert deze ontwikkeling o.a. door het ondersteunen en faciliteren van gemeenten bij de uitwerking van hun beleid en met de inzet van een lokaal Week van het geld logo. Lees hier hoe een persoonlijk logo aan te vragen en de gebruikersvoorwaarden.


Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.