Jong Ondernemen

Jong Ondernemen is een ideële, onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. De stichting is opgericht in 1990 op initiatief van ABN AMRO, VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, de Kamer van Koophandel en de NOvAA.

‘Learning by doing’

Leerlingen en studenten ontwikkelen ondernemersvaardigheden door ‘learning by doing’. Naast een kleine kern van vaste medewerkers, bestaat de stichting uit vrijwilligers die de maatschappelijke doelstelling ondersteunen.

Wat willen we bereiken
De inhoud van onze programma’s verschilt per schooltype, maar de aanpak is overal gelijk. We willen jongeren laten oefenen in ondernemen en zo meer begrip, enthousiasme en waardering kweken voor ondernemend denken en handelen.

De mate waarin de onderwijsinstellingen gebruik maken van onze programma’s is een belangrijke meetfactor voor succes. Tegelijkertijd monitoren wij ook onze doelstelling in de praktijk en meten we of jongeren die hebben deelgenomen, later ook echt vaker een eigen bedrijf beginnen of een sleutelpositie op managementniveau bereiken.

Naar de website

Jong Ondernemen biedt de volgende activiteiten aan:
Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.