Stichting Kikid

Stichting Kikid heeft als doel jongeren bewuster te maken van hun eigen kracht en de keuzes die zij kunnen maken. Hierdoor worden zij in staat gesteld zich te ontwikkelen tot gezonde gelukkige volwassenen.

Kikid staat op scholen door heel het land met projecten en trainingen die ontwikkeld en gegeven worden door jongeren (peer-educators) en andere specialisten op het gebied van een bepaald thema. Ook zijn er digitale lessen ontwikkeld die worden aangeboden vanuit het platform LessonUp. De thema’s van de projecten van Kikid zijn o.a. geld en schulden, alcohol, drugs, seksualiteit, social media, (cyber)pesten, eenzaamheid, (on-)veiligheid en sombere gevoelens.

Kikid zal tijdens de Week van het geld 2021 op scholen in (onder andere) Utrecht staan. Met het project Donnie-Barki gaan leerlingen aan de hand van theater en stellingen in gesprek met elkaar. De leerlingen krijgen actuele en praktische informatie over alles dat met geld en schulden te maken heeft. Mede door de frisse stoere werkvormen ontstaan er open gesprekken over hoe de deelnemers aankijken tegen geldzaken en de keuzes die zij maken bij het verkrijgen en uitgeven van geld.

Ook zal Kikid tijdens de Week van het geld 2021 een digitale les introduceren over geld en schulden. De les is gemaakt dankzij de Gemeente Arnhem en in samenwerking met Aflatoun International. De aantrekkelijke interactieve en effectieve les bestaat uit videofragmenten, quizzes, vragen etc. en kan worden gegeven door docenten zelf of door jongeren experts van Kikid. Leerlingen kunnen deelnemen aan de les door een pincode in te voeren op hun telefoon waardoor ze vervolgens klassikaal/digitaal aan de les kunnen deelnemen. 

Een belangrijke kracht van de projecten van Kikid zijn de peer-educators. Zij sluiten met de scènes in de voorstelling en in de digitale lessen naadloos aan op de belevingswereld van de leerlingen. Vervolgens creëren zij een veilige en inspirerende sfeer waarin leerlingen open kunnen praten over wat hen bezig houdt. Onze  projecten gaat onder andere nadrukkelijk in op de invloed van groepsdruk en de invloed van media. Na deelname zijn de leerlingen bewuster van hun gedrag en de risico’s van bepaalde keuzes als het gaat om geldzaken.

Naar de website

Kikid biedt de volgende activiteiten aan:
Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.