Stichting Kikid

Stichting Kikid heeft als doel jongeren bewuster te maken van hun eigen kracht en de keuzes die zij kunnen maken. Hierdoor worden zij in staat gesteld zich te ontwikkelen tot gezonde gelukkige volwassenen.

Kikid staat op scholen door heel het land met projecten en trainingen die ontwikkeld en gegeven worden door jongeren (peer-educators) en andere specialisten op het gebied van een bepaald thema. De theatervoorlichtingsprojecten van Kikid gaan over belangrijke thema’s als geld en schulden, alcohol en drugs, seksualiteit en social media en (cyber)pesten.

Kikid zal tijdens de Week van het Geld op veel scholen in (onder andere) Haarlem staan. Met het project Donnie-Barki gaan leerlingen aan de hand van theater en stellingen in gesprek met elkaar. De leerlingen krijgen actuele en praktische informatie over alles dat met geld en schulden te maken heeft. Mede door de frisse stoere werkvormen ontstaan er open gesprekken over hoe de deelnemers aankijken tegen geldzaken en de keuzes die zij maken bij het verkrijgen en uitgeven van geld.

Een belangrijke kracht van het project zijn de peer-educators. Zij sluiten met de scenes naadloos aan op de belevingswereld van de leerlingen. Vervolgens creëren zij een veilige en inspirerende sfeer waarin leerlingen open kunnen praten over wat hen bezig houdt. Het project gaat onder andere nadrukkelijk in op de invloed van groepsdruk en de invloed van media. Na deelname zijn de leerlingen bewuster van hun gedrag en de risico’s van bepaalde keuzes als het gaat om geldzaken.

Naar de website

Kikid biedt de volgende activiteiten aan:
Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.