Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders 

De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) is de organisatie waar alle 800 deurwaarders in Nederland verplicht lid van zijn. Een deurwaarder geeft onder meer uitvoering aan vonnissen van de rechter, maar roept mensen ook op om voor die rechter te verschijnen. Als de deurwaarder een vonnis uitvoert dan zorgt hij ervoor dat bijvoorbeeld een onbetaalde rekening alsnog betaald wordt. Dat kan onder meer via een beslag op de bankrekening maar ook op een auto.

Bij het oproepen of in de uitvoering van bijvoorbeeld een vonnis, komen Nederlandse deurwaarders dagelijks bij mensen thuis en zien daardoor eventuele schuldenproblematiek van dichtbij. Een deurwaarders is dan ook bij uitstek de specialist in het beslag- en executierecht, maar heeft tegelijkertijd een hulpverlenende rol bij het signaleren van schuldenproblematiek. Een deurwaarder zoekt daarbij continu naar de balans in de belangen van de schuldeiser, maar ook van de schuldenaar.

Gastlessen

Deurwaarders hebben een maatschappelijke rol en zien het als een deel van hun taak om mensen meer bewust te maken van de gevolgen van niet-betalen, hoe schulden kunnen worden voorkomen en wat de wegen zijn bij al ontstane schuldenproblematiek. Vanuit die rol verzorgen gedreven deurwaarders aan middelbare scholen in heel Nederland gastlessen: want met onderwijs over schulden kan je niet vroeg genoeg beginnen!

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.