Levend Leren

Bureau voor Levend Leren helpt scholen en educatieve organisaties levend leren te realiseren. We maken leren leuker en beter.

Levend leren krijgt vorm in alle leergebieden: van burgerschapsvorming tot rekenen/wiskunde, van expressie tot financiële educatie. Vertrekpunt is het alledaagse leven van de kinderen. Het resultaat van levend leren is behalve leerplezier en leergierigheid ook kennisverrijking en groeiende vaardigheid op alle terreinen. De Klasse!kas is daar een goed voorbeeld van.

De Klasse!kas is een werkwijze, die op veel scholen in en buiten Nederland wordt toegepast om kinderen te leren goed met geld om te gaan. Kinderen beschikken met de klasse!kas over echt geld. Dat motiveert. Met de klasse!kas worden kinderen in betekenisvolle realistische situaties gebracht waarin ze zelf beslissingen moeten nemen, keuzes kunnen maken over bestedingen. In de privé situatie neem je die vaak zelfstandig. Met de Klasse!kas neem je de beslissingen in overleg met elkaar.

Voor burgerschapsvorming en rekenwiskundeonderwijs werkte Bureau voor Levend Leren aan diverse publicaties en materialen waarin leerlijnen voor financiële educatie geïntegreerd worden opgenomen en toegepast.

'DAT TELT' bevat bouwstenen voor levend rekenwiskundeonderwijs met daarin een leerlijn voor het werken met de klasse!kas.

'Dat geeft de burger moed' gaat behalve over de klasse!kas ook over de klasse!box: een leermiddel om democratisch burgerschap te oefenen, geïntegreerd met financiële educatie.

Klasse!winkels bieden scholen voor speciaal onderwijs de mogelijkheid om rekenwiskundeonderwijs te combineren met projectonderwijs en het leren omgaan met geld.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.