MOgroep

Financiële problemen gaan vaak gepaard met allerlei andere problemen. Daarom steunt de MOgroep de Week van het Geld en zijn leden met voorlichting, advies en begeleiding.

Onze buurt-, maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden bijvoorbeeld, zien dat gezinnen in de problemen komen omdat ze te weinig gebruik maken van geld waar ze recht op hebben: regelingen. Ook geven burgers te makkelijk geld uit, of onderschatten doorlopende en bijkomende kosten. Wie lang van weinig geld moet rondkomen kán nauwelijks sparen, en financiële pech is dan moeilijk op te vangen. Veel kinderen leren niet te sparen. Daar komt bij dat groepsdruk om erbij te horen en spulletjes te hebben, groot is.

De MOgroep, brancheorganisatie voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, en zijn leden werken voor mensen die maatschappelijk even een duwtje in de rug nodig hebben. Nederland is een ingewikkeld papierland: zeker voor mensen met weinig opleiding, die analfabeet zijn of moeite hebben met de taal.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.