NVVK

De NVVK is de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociale kredietverlening in Nederland. De NVVK ondersteunt haar leden in het realiseren van hun doelstellingen. De leden voorzien in de behoefte aan financiële en maatschappelijk verantwoorde dienstverlening gericht op het voorkomen en duurzaam oplossen van financiële problemen.

De NVVK en haar leden werken zo veel mogelijk samen met (lokale) ketenpartners om zo integrale schuldhulpverlening te bieden.

Voorlichting speelt een belangrijke rol bij schuldhulpverlening. De NVVK grijpt daarom alle mogelijkheden aan om bij te dragen aan de voorlichting van de burger teneinde financiële problemen te voorkomen.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.