OUDERS & COO

OUDERS & COO is de landelijke organisatie van en voor ouders, ouderraden (OR) en medezeggenschapsraden (MR) in het protestants-christelijk en oecumenisch onderwijs.

Het zet zich in voor alle ouders met kinderen in het primair en voortgezet onderwijs en in de kinderopvang. Het hoofddoel van OUDERS & COO is het stimuleren van een goede samenwerking tussen school en thuis, in het belang van de kinderen.

OUDERS & COO vindt het belangrijk om ouders voor te lichten bij de financiƫle opvoeding van hun kind.

De Week van het geld is het uitgelezen moment om samen met andere partijen hier aandacht aan te besteden.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.