25 t/m 29 maart 2019

Regio Bank

RegioBank is als onderdeel van de Volksbank lid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Bank voor de klas

De NVB is ook dit jaar actief betrokken bij de Week van het Geld. In het kader van financiële educatie organiseren de Nederlandse banken tijdens de Week van het geld een gastlesprogramma voor de groepen 6 t/m8 van het basisonderwijs: Bank voor de klas.

Eurowijs

Enthousiaste medewerkers van RegioBank doen actief mee aan de Week van het Geld door het geven van de Bank voor de Klas gastlessen. Daarnaast geven de RegioBank medewerkers het gehele jaar door Eurowijs gastlessen aan de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

Jong geleerd is oud gedaan

Nederlandse banken hechten groot belang aan financiële educatie, zodat kinderen verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De banken zien het daarnaast als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om kinderen al op jonge leeftijd te leren omgaan met geld. Aangezien financiële educatie nog niet verankerd is in het onderwijs blijft de rol van banken hierin belangrijk.

Naar de website