SLO

SLO is het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Al 35 jaar geven wij inhoud aan leren en innovatie in de driehoek beleid, wetenschap en onderwijspraktijk. De kern van onze expertise betreft het ontwikkelen van doelen en inhouden van leren, voor vele niveaus, van landelijk beleid tot het klaslokaal.

We doen dat in interactie met vele uiteenlopende partners uit kringen van beleid, schoolbesturen en -leiders, leraren, onderzoekers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties (ouders, bedrijfsleven, e.d.). Zo zijn wij in staat leerplankaders te ontwerpen, die van voorbeelden te voorzien en te beproeven in de schoolpraktijk.

SLO heeft in 2009, samen met Sardes en Cito, de Basisvisie Financiƫle Educatie ontwikkeld.. Om te komen tot een verankering van het thema in het onderwijs is samen met vertegenwoordigers van de financiƫle sector en het onderwijs (po, vo, (v)so en mbo) een vakoverstijgend leerplankader ontwikkeld rondom het thema 'Omgaan met Geld' .

In het leerplankader staat aangegeven welke kennis, inzichten, vaardigheden en houdingen van leerlingen op een bepaalde leeftijd en op een bepaald niveau verwacht mag worden.

Voor de ontwikkeling van onder andere leermiddelen, lessen en toetsen bieden het leerplankader en de bijbehorende leerdoelen voldoende houvast voor de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn 'Omgaan met geld'.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.