WOMEN Inc.

WOMEN Inc. is een onafhankelijk platform dat sinds 2004 de kansen van alle vrouwen in Nederland vergroot. Door te agenderen wat vrouwen nodig hebben en door vrouwen hét netwerk te bieden om zichzelf en elkaar te versterken.
WOMEN Inc. staat voor twee thema’s die voor alle vrouwen hun kansen bepalen: GELD en GEZONDHEID. 

WOMEN Inc. stimuleert vrouwen bewuste keuzes te maken op het gebied van geld en financiën.

WOMEN Inc. agendeert gelijke beloning en wat vrouwen nodig hebben om werk en zorgtaken te combineren.

Bij het thema GEZONHEID pleit WOMEN Inc. voor ongelijke behandeling van vrouwen in de gezondheidszorg, door vrouwen en professionals bewust te maken van het belang van genderspecifieke gezondheidszorg. 

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.