Weet Wat Je Besteedt (WWJB)

Om het inzicht van jongeren in geldzaken te verbeteren, is een onafhankelijke stichting opgericht: ‘Weet Wat Je Besteedt’ (WWJB). WWJB richt zich op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid bij jongeren van 12 tot 25 jaar. WWJB is daarvoor continu in gesprek met jongeren (zowel offline als online) en ontwikkelt samen met hen initiatieven die bijdragen aan hun financiële inzicht en weerbaarheid. De aanpak is door, met en voor jongeren en gericht op continu leren en ontwikkelen om jongeren te ondersteunen.

De stichting gaat in gesprek met jongeren, legt ze niets op, maar komt in cocreatie tot antwoorden en oplossingen om de financiële zelfredzaamheid van jongeren van 12 tot 25 jaar te vergroten. Deze innovatieve aanpak spreekt jongeren aan en leidde al tot mooie resultaten.

De programma-aanpak van WWJB is onderscheidend en vernieuwend dankzij acht veranderbenaderingen:

1.Weten wat er speelt
2.Jongeren in the lead
3.Focus op positieve actie
4.Right time, right place, right voice
5.Continu vernieuwen
6.Pilots om samen te leren
7.Meten, evalueren, leren
8.Verbinden en voortbouwen met partners

De aanpak van WWJB richting jongeren bestaat uit drie pijlers, waarin we (blijven) investeren:
inzicht en evaluatie; cocreatie en tools; en dialoog en interactie. 

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.