Welzijn Baarn

Het doel van Welzijn Baarn is simpel; het bevorderen van welzijn voor alle inwoners van de gemeente Baarn. Aan het bevorderen van uw welzijn, kunt u zelf het meeste invloed op uitoefenen. Welzijn Baarn richt zich dan ook op het ontplooien en versterken van de kracht van de burgers, jong en oud.

Verbinding leggen

Dit doen wij door ondersteuning te bieden aan initiatieven en netwerken, verbindingen te leggen tussen mensen en organisaties en een klimaat te bevorderen waarin de kracht van burgers het meest tot haar recht komt. Het leveren van een fundamentele bijdrage aan het voorkomen, signaleren en oplossen van maatschappelijke vraagstukken, gericht op een gezond sociaal klimaat in de lokale samenleving. En daar past de Week van het Geld fantastisch tussen als project.

Kinderen goed leren omgaan met geld

Kinderen op jonge leeftijd al kennis laten maken om goed met geld om te gaan. Want de uitdagingen zijn er, kinderen worden overspoeld met reclames en mooie spullen. Hoe ga je daarmee om? En hoeveel en hoelang moet je sparen? De geldlessen organiseert Welzijn Baarn in samenwerking met Financieel Adviesbureau Kooiman & ’t Hooght, HFPB Hypotheek & Financiële Planning Baarn, docenten die allen werkzaam zijn bij banken of met ervaring in de financiele sector, en natuurlijk met vele basisscholen in Baarn.

Een prachtige voorbeeld waarbij de mix tussen non-profit en profit, sociale organisaties en het bedrijfsleven hand in hand lopen.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.