De Vereende voor de Week van het geld

De Vereende heeft als missie om oplossingen te bieden voor maatschappelijke issues in de verzekerings- en schadebranche. We hebben door jarenlange ervaring veel kennis in huis en willen deze kennis actief met de maatschappij delen. Financiële voorlichting is hier een belangrijk onderdeel van, voor zowel jong als oud. Hiermee willen we bijdragen aan de bewustwording over risico’s en verzekeren.

Medewerkers van de Vereende gaan daarom tijdens de week van het geld gastlessen verzorgen. Dit doen zij voor basisschoolleerlingen. Met behulp van het bordspel ‘Fix je risk’ en het lespakket gaan de gastdocenten op een interactieve manier met de leerlingen aan de slag. Op speelse wijze maken de kinderen kennis met risico’s en verzekeren. Hier hebben ze later weer profijt van.

De Vereende verzekert bijzondere risico’s en behandelt bijzondere schades. Wij zijn een bedrijf met kundige, betrokken medewerkers. Daarnaast zijn we lid van het Verbond van Verzekeraars, de brancheorganisatie die de belangen van de leden behartigt.  

Naar de website 

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.