Gemeente Helmond

Helmond: een stad met 92.000 inwoners waarin de economie floreert. Een sociale stad met steeds meer werkgelegenheid en steeds minder werkloosheid. Toch profiteert niet iedereen van de gunstige economische omstandigheden. Waar de een kansen ziet in digitalisering en innovatie, vrezen anderen voor hun baan en voor die van hun kinderen.

Mensen maken zich zorgen of ze in de toekomst nog wel een woning kunnen krijgen. Relatief veel gezinnen in Helmond, vaak ook met kinderen, leven in armoede of hebben grote schulden. Er zijn verschillen tussen wijken, op het vlak van gezondheid, kansen en de levensverwachting van mensen. Het verkleinen van die welvaarts- en gezondheidsverschillen, en ook de generatiearmoede is dan ook een belangrijk speerpunt van de gemeente. Daarbij staat de gemeente zowel voor daadkracht als voor een uitgestoken hand richting inwoners, ondernemers en organisaties.

Gastlessen tijdens de Week van het geld

De wethouders en burgemeester van gemeente Helmond verzorgen in de Week van het Geld op verschillende basisscholen en middelbare scholen in Helmond een gastles. De gastlessen hebben als doel Helmondse jeugd bewust te maken hoe om te gaan met geld. Door bij leerlingen bewustwording te creëren over de waarde van geld, is er aandacht voor hun financiële competenties, voor het thema armoede en het hebben van schulden.

Masterclasses tijdens de Week van het geld

Elly Blanksma, burgemeester van de gemeente Helmond verzorgt daarnaast samen met NIBUD directeur Arjan Vliegenthart en het ROC ter Aa uit Helmond, op 29 maart een interactieve Masterclass ‘Omgaan met Geld’ voor de studenten van ROC ter Aa. Tijdens deze masterclass staat het thema geld en de impact die geld kan hebben, zowel positief als negatief, centraal. De masterclass biedt gelegenheid voor studerende jeugd om kennis op te doen en ervaringen te delen.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.