28 maart
t/m
1 april 2022

Gemeente Zwolle

Als gemeente Zwolle vinden we het belangrijk dat er op school aandacht wordt besteed aan geldzaken. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat jongeren van huis uit leren hoe ze met de financiën en al die verleidingen moeten omgaan. Niet iedereen weet de weg te vinden, of waar hij terecht kan voor financiële hulp.

Week van het geld Zwolle

De gemeente Zwolle heeft samen met het Financieel Spreekuur en het Deltion College de handen ineen geslagen om een invulling te geven aan de Week van het geld. Dit jaar is voor het eerst dat ook mbo-studenten in Zwolle worden betrokken in de vorm van een online les in het kader van financiën en geldzaken. Hierin komen allerlei onderwerpen over geldzaken interactief aan bod. Tijdens één van deze lessen, op woensdag 24 maart a.s., zal Dorrit de Jong, wethouder gemeente Zwolle, aansluiten.

Naast de online lessen komt er ook een hand-out met handige lesformats en lesmaterialen voor leraren om het onderwerp geldzaken op een laagdrempelige manier te kunnen behandelen in de les. Tijdens de online lessen zijn ervaringsdeskundigen vanuit de landelijke “Kom jij eruit” campagne Home | Kom jij eruit? (komuitjeschuld.nl) , aanwezig. Zij zullen hun ervaringen met de studenten delen.

Ten slotte wordt er een webinar voor leraren georganiseerd. Onderwerpen als ‘Wat is het effect van armoede/schulden op het brein van jongeren?’, ‘Wat betekent financiële krapte voor jongeren en hoe signaleren je geldproblemen bij jongeren?’ Deze webinar wordt verzorgd door Tamara Madern, Lector Schuldpreventie & Vroegsignalering bij het lectoraat Schulden & Incasso van de Hogeschool Utrecht.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.