Maatschappelijk Dienstverlening Flevoland

MDF helpt mensen weer grip te krijgen op hun leven door hen te leren zo zelfstandig mogelijk te functioneren in relaties en samenlevingsverbanden die voor hen van belang zijn.

Met onze hulp- en dienstverlening willen we de zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid van de burgers bevorderen en voorkomen dat burgers in een blijvend isolement geraken. Zo levert MDF een bijdrage aan het voorkomen en bestrijden van achterstandssituaties en bevordert ze de sociale integratie en participatie van burgers.

MDF neemt de vraag van de cliënt als uitgangspunt. MDF is allereerst een hulpverlenende organisatie, maar kan ook zorg- of welzijnsdiensten (door professionals en vrijwilligers) aanbieden die aansluiten op het hulpverleningsaanbod.

Omschrijving van onze diensten is te vinden op onze website.  

Week van het geld 

Samen met Stichting IDO en Humanitas neemt MDF deel door op woensdag 25 maart van 10:00 tot 12:00 (tijdens mamacafé) en van 14:00 tot 16:00 een inloopmoment in de bibliotheek te houden. Ouders en kinderen worden via de scholen uitgenodigd deel te nemen aan diverse activiteiten;

• Geldspelletjes
• Proeverij
• Tips over goed omgaan met geld
• Spaarpot knutselen

Wij hopen via deze weg op een positieve manier in gesprek te gaan over geld.  

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.