Ministerie van Financiën

Het ministerie van Financiën speelt een sleutelrol in het financiële beleid van de rijksoverheid. Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor de inkomsten en uitgaven van het Rijk. Het zorgt ervoor dat het geld van de overheid doelmatig en effectief wordt besteed.

Tevens is het ministerie van Financiën verantwoordelijk voor het binnenlands financieel-economisch beleid, dat wil zeggen de grote lijnen van de inkomsten en uitgaven van bedrijven en burgers. Het ministerie houdt toezicht op het functioneren van de financiële markten, financiële instellingen en het betalingsverkeer.

Platform Wijzer in geldzaken is op 10 november 2006 opgericht op het initiatief van het ministerie van Financiën. Aanleiding voor de oprichting waren de steeds complexere financiële producten waarmee consumenten te maken krijgen en waar ze vanuit hun eigen verantwoordelijkheid een keuze uit moeten maken. Ook is de toename van schulden bij groepen consumenten en de toename van de hoogte van deze schulden, aanleiding tot oprichting van het platform. Het platform sluit aan bij initiatieven die al door partners zijn genomen.

Het projectbureau van Wijzer in geldzaken is gevestigd bij het ministerie van Financiën, directie Financiële Markten.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.