Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) staat voor het stimuleren van de werkgelegenheid, moderne arbeidsrelaties en een activerende sociale zekerheid. SZW heeft een coördinerende rol rond de schuldenproblematiek. Het kabinet wil meer mensen uit de schulden helpen. De staatssecretaris heeft op 23 mei 2018 namens het kabinet de brief over de Brede schuldenaanpak geschreven. Hierin is een overzicht gegeven van maatregelen om schuldenproblematiek te voorkomen, maatregelen om te zorgen dat mensen die schulden hebben goede hulpverlening krijgen en maatregelen om zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso te bevorderen.

Samenwerkingsverband Brede schuldaanpak

SZW coördineert ook het Samenwerkingsverband Brede schuldenaanpak. Hierin werken alle landelijke partijen samen die een rol vervullen in het voorkomen en tegengaan van schuldenproblematiek. Denk hierbij onder meer aan betrokken departementen, de VNG uitvoeringsdiensten van het Rijk (CJIB, Belastingdienst, CAK, DUO, SVB, UWV), de NVVK, de landelijke beroepsvereniging van gerechtsdeurwaarders en landelijke vertegenwoordiging van vrijwilligers in de schuldhulpverlening. Aanpak van de schuldenproblematiek vraagt om een nauwe samenwerking tussen het Rijk en alle betrokken partijen.

Vergroten financiële kennis

SZW neemt deel aan het platform Wijzer in geldzaken om, samen met een groot aantal instanties, bij te dragen aan het vergroten van de financiële kennis en vaardigheden van consumenten.

Naar de website

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt de volgende activiteiten aan:
Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.