28 maart
t/m
1 april 2022

Ms amlin

In Nederland is MS Amlin actief op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen, brandverzekeringen, technische verzekeringen en motorrijtuigenverzekeringen. Met maatwerk- en E-Tradeoplossingen richten wij ons op (inter)nationale grote en MKB-ondernemingen die specialistische kennis vereisen. Hiervoor werken wij samen met onze aangesloten tussenpersonen, makelaars en gevolmachtigd agenten.

Financiële redzaamheid

Wij dragen graag bij aan het voorbereiden van kinderen op financiële redzaamheid in de toekomst. De Week van het geld is een belangrijke aanjager voor het structureel stimuleren van financiële vaardigheden van kinderen en jongeren, zowel op school als thuis.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.