Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is ook dit jaar weer actief betrokken bij de Week van het Geld. In het kader van financiële educatie organiseert de NVB in samenwerking met 17 banken vanaf de Week van het geld tot en met 11 juni 2021 een online gastlesprogramma voor het basisonderwijs: Bank voor de klas.

Online gastlessen

Scholen in heel Nederland kunnen zich opgeven voor een online gastles Bank voor de klas. Tijdens deze gastles gaan de kinderen uit de klas online in gesprek met een enthousiaste bankmedewerker die hen van alles vertelt over verstandig omgaan met geld. Vervolgens speelt de leerkracht samen met de klas de Cash Quiz. Dit is een spannende quiz bestaande uit 10 vragen over geld. Gastlessen kunnen worden gegeven in de groepen 6, 7 en 8.

Nederlandse banken hechten groot belang aan financiële educatie, zodat kinderen verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De banken zien het daarnaast als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om kinderen al op jonge leeftijd te leren omgaan met geld. Aangezien financiële educatie nog niet verankerd is in het onderwijs blijft de rol van banken hierin belangrijk, zij leveren graag een bijdrage. 

Naar de website van Bank voor de Klas 

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.