25 t/m 29 maart 2019

Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is ook dit jaar actief betrokken bij de Week van het Geld. In het kader van financiële educatie organiseren de bankende hele week een gastlesprogramma voor het basisonderwijs: Bank voor de klas.

Enthousiaste bankmedewerkers verzorgen gastlessen aan basisscholieren uit de groepen 6 t/m 8 in heel Nederland. Tijdens de gastles leren scholieren van alles over verstandig omgaan met geld. Nederlandse banken hechten groot belang aan financiële educatie, zodat kinderen verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

De banken zien het daarnaast als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om kinderen al op jonge leeftijd te leren omgaan met geld. Aangezien financiële educatie nog niet verankerd is in het onderwijs blijft de rol van banken hierin belangrijk, zij leveren graag een bijdrage. 

Meer weten? 

Naar de website