28 maart
t/m
1 april 2022

Samen voor alle kinderen

Sam& is een samenwerkingsverband van Leergeld Nederland, Jeugdfonds Sport & Cultuur, Nationaal Fonds Kinderhulp en Stichting Jarige Job. Samen bieden wij één portaal waar ouders en intermediairs een aanvraag kunnen doen voor de voorzieningen die de organisaties bieden.Sam& is er voor alle 315.000 kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar die opgroeien in arme gezinnen. Ouders met weinig geld kunnen bij ons terecht zodat ook hun kind(eren) mee kunnen doen met activiteiten zoals sport of het vieren van een verjaardag. 

Week van het geld 2021 - Samen voor alle kinderen

Op vrijdag 26 maart organiseert Sam& een interactief tafelgesprek met en voor professionals en gaan we in gesprek over het beter bereiken van werkende ouders met geldzorgen. Vanuit verschillende invalshoeken schuiven gasten aan: de ouder, de gemeente en de kinderombudsman Rotterdam. We putten hierbij uit de bevindingen van ons onderzoek 'Altijd op een richeltje lopen'. Tijdens het tafelgesprek lanceren we een concreet actieprogramma dat direct toepasbare handvatten biedt om de uitvoeringspraktijk te verbeteren.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.