Verbond van verzekeraars

De verzekeringssector wil de klant nadrukkelijker bijstaan in het omgaan met risico’s. Wij zien een rol voor de branche als het gaat om preventie/bewustwording en financiële educatie. Hierbij is versterking financiële weerbaarheid van kwetsbare groepen, bijvoorbeeld d.m.v. financiële educatie en aandacht voor de schuldenproblematiek een belangrijk thema. Om die reden doet het Verbond van Verzekeraars elk jaar mee aan de Week van het geld en de Pensioen3daagse. 

Gastlessen Fix je Risk

Het is belangrijk om tenminste één keer per jaar kinderen, ouders en docenten te laten stilstaan bij het omgaan met geld en de financiële gevolgen van risico’s. Verzekeringen spelen daarin een belangrijke rol. Verzekeraars vinden het belangrijk dat kinderen al jong leren omgaan met geld en risico’s. Jong geleerd is immers oud gedaan. Daarom geven verzekeraars tijdens de Week van het geld de gastles Fix je Risk. De les is ontwikkeld om kinderen de basisprincipes van verzekeren te leren en ze maken kennis met begrippen als premie, polis en risico’s. Het leuke spel voor groep 7 en 8 stimuleert kinderen kritisch te leren nadenken over risico’s en financiële gevolgen.

MoneyWays

In 2015 hebben het Verbond van Verzekeraars, het Nibud en Diversion initiatief genomen om samen te werken op het gebied van financiële educatie en vroege schuldenpreventie van jongeren. In het preventieprogramma MoneyWays worden omgaan met geld én geldzorgen in de klas bespreekbaar gemaakt. Jonge rolmodellen delen hun kennis en persoonlijke verhaal met andere jongeren. Zij doorbreken het taboe op over geld praten en vergroten zo het financiële bewustzijn en de redzaamheid van jongeren. 

Financiële vaardigheden in het onderwijs

Als partner van Wijzer in geldzaken streeft het Verbond van Verzekeraars ernaar om financiële vaardigheden een structureel onderdeel te laten worden van het schoolcurriculum. Niet als een apart vak, maar als onderdeel van bestaande vakken en leergebieden.

Bij het Verbond van Verzekeraars zijn bijna alle in Nederland werkzame schade- en levensverzekeraars aangesloten.  

Via het platform Wijzer in geldzaken ondersteunt het Verbond van Verzekeraars de inspanningen voor het vergroten van de financiële (zelf)redzaamheid van Nederlanders. 

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.