De Volksbank

De Volksbank is met haar merken: ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS, lid van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Deze familie van bankmerken heeft één visie: Bankieren met de menselijke maat. En dat al bijna 200 jaar, want de eerste Nutsspaarbank werd in 1817 opgericht. Samen, maar ieder op zijn eigen manier, kiezen de merken van de Volksbank ervoor om duurzaamheid als uitganspunt te nemen voor de toekomst.

Bank voor de klas

De NVB is ook dit jaar actief betrokken bij de Week van het Geld. In het kader van financiële educatie organiseren de Nederlandse banken tijdens de Week van het geld een gastlesprogramma voor de groepen 6 t/m8 van het basisonderwijs: Bank voor de klas.

Gastlessen

Enthousiaste medewerkers van de Volksbank doen actief mee aan de Week van het Geld door het geven van de Bank voor de Klas gastlessen. Daarnaast geven de Volksbank medewerkers het gehele jaar door Eurowijs gastlessen aan de groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

Eurowijs

Eurowijs is een initiatief van de Volksbank dat hiermee het belang van financiële educatie in het basisonderwijs onderstreept.

Nederlandse banken hechten groot belang aan financiële educatie, zodat kinderen verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De banken zien het daarnaast als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om kinderen al op jonge leeftijd te leren omgaan met geld. Aangezien financiële educatie nog niet verankerd is in het onderwijs blijft de rol van banken hierin belangrijk.

Naar de website

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.