28 maart
t/m
1 april 2022

2e Tilburgse Week van het Geld – hoe ga je om met geld

maandag, 12 november 2012

Mevrouw Marieke Moorman en de heren Auke Blaauwbroek en Erik de Ridder, wethouders gemeente Tilburg met respectievelijk Jeugd en Onderwijs, Armoedebeleid, Financiën en Economie in hun portefeuille, geven in de 3e landelijke Week van het Geld (12 tot en met 16 november) les in hoe je om kunt gaan met geld. Ook bestuurders en beleidsmedewerkers van verzekerings- en beleggingsmaatschappij Achmea - Interpolis, woningcorporaties, bibliotheek e.a. doen hieraan mee. Zes banken doen mee via het landelijk project ‘Bank in je klas’. De gastdocenten staan voor de klas in de groepen 7 en 8 van 28 Tilburgse basisscholen en twee scholen van het voortgezet onderwijs.  

Tevens vinden er bijeenkomsten ‘Financiële Opvoeding’ plaats in 7 ouderkamers van de brede scholen. De aandacht voor omgaan met geld tijdens de Week van het Geld is een initiatief van de Brede School Tilburg in samenwerking met de gemeente Tilburg. In totaal krijgen 2032 kinderen en jongeren een gastles. Een geweldig resultaat voor Tilburg!!

De huidige generatie kinderen zal naar verwachting met minder inkomen moeten rondkomen dan hun ouders (de eerste generatie na WOII). In de gemeente Tilburg groeit één op de tien kinderen op in een huishouden met een inkomen onder het minimumniveau. Het aantal jongeren dat al op jonge leeftijd schulden maakt, neemt toe.

Beter omgaan met geld wordt dus steeds belangrijker. Door kinderen al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan.

De gastlessen op de Tilburgse scholen in de Week van het Geld staan niet op zich. Al geruime tijd investeert de gemeente Tilburg in betere financiële vaardigheden van kinderen: themalessen Omgaan met Geld in het Preventieproject en bij schoolloopbaanbegeleiding. In projecten leren de kinderen kiezen waaraan ze hun geld uitgeven en ontdekken ze wat het nut van sparen is. Ook is er aandacht voor de invloed van reclame.

Door deze activiteiten krijgen kinderen uitgebreid de kans om uit te vinden hoe ze met geld kunnen omgaan, zodat zij beter op hun latere, financiële zelfstandigheid zijn voorbereid. Een van de wensen is om het thema Omgaan met Geld integraal op te nemen in het onderwijsaanbod.

Bron: Gemeente Tilburg

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.