23 t/m 27 maart 2020

Allerlei rekenopgaven met geld

Allerlei rekenopgaven met geld 

Nieuwsrekenen heeft voor groep leerlingen van groep 4 tot en met groep 8 en voor leerlingen in de onderbouw van het vo leuke en uitdagende contextopgaven gemaakt die allemaal te maken hebben met geld.  

Nieuwsrekenen

Het thema van de Week van het geld is 'Ben jij een held met je geld?' Het doel van deze themaweek is om leerlingen te leren omgaan met geld. Door kinderen al jong te leren omgaan met geld, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd. Een prachtig initiatief waar de CED-Groep graag aan bijdraagt. De redactie van Nieuwsrekenen heeft daarom een gratis lespakket Nieuwsrekenen samengesteld, dat volledig in het teken staat van de Week van het geld.

Voorbereidingen

De docent moet de lessen downloaden en laten zien op het digibord of printen en uitdelen aan de leerlingen. De leerlingen kunnen de opgaven in tweetallen maken. Daarna kan de leerkracht ze klassikaal bespreken.

Ga naar de website voor het rekenpakket

Details
Waar:
Op school
Voor wie:
groep 4
groep 5-6
groep 7-8
VO
Type activiteit:
spelletjes
zelf doen
Voorbereiding:
Downloaden of printen van de opgaven
Kosten:
Gratis
Wanneer:
Op ieder moment
Leuke activiteit?
Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.