23 t/m 27 maart 2020

Speciaal onderwijs (SO)

Tijdens de Week van het geld, maar ook op andere momenten kun je met de lespakketten en leermiddelentool aandacht besteden aan leren omgaan met geld.  

De organisatie van de Week van het geld doet in 2017 onderzoek naar de wijze waarop zij de Speciaal onderwijsscholen in 2018 meer van dienst kunnen zijn betreffende het leren omgaan met geld. 

In het speciaal onderwijs kiezen docenten er soms voor om lespakketten van lagere groepen te gebruiken omdat dit beter passend is bij het niveau van de leerlingen.

Activiteiten om thuis
met ouders te doen

Leren omgaan
met geld
is leuk!

Vragen stellen aan de
minister van Financiën 
Wopke Hoekstra

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.