23 t/m 27 maart 2020

Actievoorwaarden Geldhelden fotowedstrijd


Artikel 1 – Deelname

1.1 Deelnemers aan deze winactie sturen hun 'geldheld foto' in namens een groep en bestaande basisschool in Nederland. 
1.2 In geval van omzeiling van de spelregels is Wijzer in geldzaken gerechtigd deelnemers uit te sluiten.
1.3 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de actie voorwaarden.
1.4 De deelnemer kan enkel gedurende de actieperiode deelnemen aan de actie.
1.5 Deelnemers die onvolledige of valse namen gebruiken of die anderszins naar het redelijk oordeel van Wijzer in geldzaken misbruik maken van de actie worden uitgesloten van deelname.
1.6 Deelname aan de actie is gratis.

Artikel 2 – Deelnemen

2.1  Deelname aan de actie gebeurt door het invullen en verzenden van een scherpe foto van geldheld(en) .
2.2 Deelname is mogelijk vanaf 4 maart 2019 8:00 uur tot en met 12 april 2019 16:00 uur

Artikel 3 - Prijs

3.1  De jury kiest uit de inzendingen 7 willekeurige winnaars. De drie foto's van geldheld(en) met de meeste likes winnen ook. 
3.2 Bij het winnen van de actie verkrijgt de winnaar een exclusieve zitzak voor de school of de klas in een unieke uitvoering van de Week van het geld.
3.3 Het totaal aantal beschikbare prijzen is 10.
3.4 De winnaars ontvangen na afloop van de actie bericht via e-mail. Met de winnaars wordt besproken waar de prijs naar toe kan worden gezonden. Mocht na 2 weken geen reactie van de winnaar zijn geweest op de e-mail van Wijzer in geldzaken, vervalt de prijs en mag Wijzer in geldzaken een nieuwe winnaar kiezen. 

Artikel 4 - Winnaar

4.1 De persoonsgegevens van de winnaar worden vastgesteld aan de hand van de gegevens die de deelnemer heeft ingezonden via het deelnameformulier.
4.2 De uitslag zal uiterlijk op 26 april 2019 aan de winnaars bekend worden gemaakt.
4.3  De winnaars ontvangen persoonlijk bericht op het door hen opgegeven e- mailadres. Bij geen reactie op deze e-mail binnen 2 weken, mag Wijzer in geldzaken een nieuwe winnaar kiezen.  
4.4 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 5 – Geldigheid Actievoorwaarden

5.1 Wijzer in geldzaken is gerechtigd (zonder opgaaf van reden) (tussentijds) de actievoorwaarden te wijzigen of de actie te annuleren.
5.2 In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Wijzer in geldzaken.

Artikel 6 - Wet Bescherming Persoonsgegevens en intellectuele eigendom

6.1  De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor correspondentie over deze actie.
6.2  De (persoons)gegevens die nodig zijn voor deelname aan de actie worden eigendom van Wijzer in geldzaken en worden door Wijzer in geldzaken opgeslagen in een uitsluitend door Wijzer in geldzaken te gebruiken (digitaal) bestand.
6.3  De gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derden, behoudens wanneer dit voor de toezending van de prijs noodzakelijk is.
6.4  Alle auteursrechten met betrekking tot de actie en de (inhoud en vormgeving van de) actiewebsites komen Wijzer in geldzaken toe.

Artikel 7 - Klachten

Met vragen, klachten of opmerkingen over de actie kan een ieder zich wenden tot Wijzer in geldzaken: Postbus 20201, 2500 EE Den Haag of per mail aan info@wijzeringeldzaken.nl.

Den Haag, 22 februari 2019

Bewaar deze informatie
download als pdf
Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.