Logo week van het geldeen initiatief van
Logo Wijzer in geldzaken
Gastlessen matchingsysteem

Disclaimer & Privacy

Disclaimer

We doen ons best om het proces voor het aanvragen van een gastles en het invullen van een gastles zo goed mogelijk te laten verlopen via het gastlessensysteem. 

Toch is het mogelijk dat de informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Wijzer in geldzaken sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook voortvloeiende uit het gebruik van het gastlessensysteem.

Wij willen aanvragers van gastlessen en gastdocenten zo goed mogelijk informeren en helpen, maar het opvolgen van adviezen en de invulling van een gastles geschiedt op eigen risico.

Privacy

Het gastlessensysteem bevat geen (Google) analytics.  Doordat je als school alleen een gastles kunt ontvangen wanneer jouw gegevens worden gedeeld, net zoals een gastdocent alleen een gastles kan geven wanneer zijn of haar gegevens worden gedeeld, zullen deze gegevens zichtbaar zijn in het gastlessensysteem.  Dit is noodzakelijk om de matching van gastlessen mogelijk te maken.  

Persoonsgegevens die (al dan niet) via het gastlessensysteem worden verzameld, gebruikt Wijzer in geldzaken alleen voor het invullen van de gastles en het informeren over deze gastles. Voor de volledige privacy statement in verband met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwijzen we je naar deze bijlage

Jouw gegevens worden maximaal 24 maanden in het gastlessensyteem bewaard. 

Kom je onjuistheden tegen, dan stellen wij het op prijs als je deze aan ons doorgeeft. Dit kan via het contactformulier of via ons e-mailadres info@wijzeringeldzaken.nl