25 t/m 29 maart 2019

Disclaimer & privacy

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig en/of onjuistheden bevat. Wijzer in geldzaken sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke dan ook voortvloeiende uit het gebruik van deze website.
Wij willen onze bezoekers zo goed mogelijk informeren en van advies dienen, maar het opvolgen van de adviezen en de aanschaf van beschreven producten of diensten geschiedt uiteraard op eigen risico.

Week van het geld

Wijzer in geldzaken heeft de randvoorwaarden voor de Week van het geld duidelijk gecommuniceerd naar alle deelnemende partijen maar is niet aansprakelijk voor de uitvoering van de activiteit. Wijzer in geldzaken heeft tevens geen inspraak in de bedrijfsvoering van de deelnemende partijen en kan derhalve geen waarborgen afgeven over de kwaliteit van de dienstverlening in algemene zin. 

Privacy

Persoonsgegevens die (al dan niet) via deze site worden verzameld, gebruikt Wijzer in geldzaken alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Voor de volledige privacy statement in verband met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwijzen we u naar deze bijlage  

U kunt deze website anoniem raadplegen. Wijzer in geldzaken verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.

Je aanmeldgegevens voor een activiteit geven wij door aan de partner die de activiteit organiseert zodat deze contact met je kan opnemen.
Als je via het contactformulier van deze website een bericht achter laat, vragen wij naar je naam en e-mailadres voor de beantwoording van uw vraag.
Bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief vragen we je e-mailadres. Wanneer je je uitschrijft voor onze niewsbrief, dan worden je gegevens van onze verzendlijst verwijderd.

Kom je onjuistheden tegen, dan stellen wij het op prijs als je deze aan ons doorgeeft. Dit kan via het contactformulier of via ons e-mailadres info@wijzeringeldzaken.nl