27
t/m
31 maart 2023

Gastlessen

Tijdens de Week van het geld worden veel activiteiten georganiseerd om kinderen en jongeren te leren omgaan met geld. Zoals gastlessen! Dit jaar zijn gastlessen voor het eerst ook in het mbo gegeven! De gastlessen worden gegeven door financieel experts van banken, verzekeraars en andere deelnemende partijen aan de Week van het geld.

Grote belangstelling

Er zijn dit jaar veel gastlessen aangevraagd en deze worden tot eind juni zo veel mogelijk ingepland. Heb je een gastles aangevraagd en hier een vraag over? Neem contact met ons op via info@wijzeringeldzaken.nl. 

Zelf aan de slag

Het is helaas nu niet meer mogelijk een gastles aan te vragen. Je kunt wel zelf aan de slag met lesmateriaal over leren omgaan met geld via geldlessen.nl. Er zijn materialen voor basisonderwijsvoortgezet onderwijs(voortgezet) speciaal onderwijspraktijkonderwijs en mbo van diverse aanbieders.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.