Week van het geld
11
t/m
15 maart 2024

Wijzer in geldzaken ondertekent intentieverklaring consortium Jongeren en Digitale Overheid

woensdag, 30 juni 2021

Jongeren in de leeftijd 15-18 jaar krijgen te maken met de digitale diensten van de overheid. Dat gebeurt op verschillende manieren en via verschillende organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanvragen van DigiD, het terugvragen van inkomstenbelasting bij een bijbaan en het regelen van de studiefinanciering, de zorgtoeslag en de zorgverzekering. Uit onderzoek1 blijkt dat jongeren graag meer willen weten over wat, waarom, hoe, waar en wanneer ze bepaalde overheidszaken moeten regelen en bij wie ze moeten zijn voor hulp. Voor sommigen verloopt het contact met de digitale overheid gemakkelijk en is hulp niet nodig. Maar voor een grote groep jongeren is een extra steuntje in de rug gewenst, bijvoorbeeld omdat zij laag taal- en digitaal vaardig zijn en niet kunnen terugvallen op de hulp van opvoeders.

Overheid, onderwijs en bibliotheken trekken samen op

Om dit steuntje in de rug te bieden, is op initiatief van Stichting Digisterker het consortium ‘Jongeren en de digitale overheid’ opgericht. In het consortium bundelen zeven organisaties uit overheid, onderwijs en bibliotheken hun krachten. Daarbij spreken ze met elkaar af om voor jongeren de digitale diensten van de overheid, en van andere organisaties, toegankelijker te maken. Daarnaast zetten zij zich in om jongeren beter voor te bereiden op het gebruik van die diensten. Dat doen ze bijvoorbeeld met educatieve programma’s op school en door versterking van de hulpstructuren voor jongeren.

Ondertekening intentieverklaring

Om het belang van meer aandacht voor jongeren en de digitale overheid te benadrukken, en hierin gezamenlijk op te trekken, ondertekenden de partijen uit het consortium op 29 juni jl. een intentieverklaring. De deelnemers aan het consortium zijn Alliantie Digitaal Samenleven, Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Koninklijke Bibliotheek, saMBO-ICT, Stichting Digisterker, Wijzer in geldzaken en Zorgverzekeringslijn. Het inrichten van het consortium ‘Jongeren en de digitale overheid’ wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesubsidieerd.

Wijzer in geldzaken 

Wijzer in geldzaken heeft een aantal tips op een rij gezet rond de dingen die je moet regelen als je 18 wordt. We hechten veel belang aan een goede voorbereiding op de levensgebeurtenis ‘18 worden’ en bieden docenten lesmateriaal en inspiratie om met dit onderwerp aan de slag te gaan. Naast aandacht voor financiële educatie in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs, richten we ons vanaf dit jaar ook specifiek op het MBO. Veel MBO-leerlingen moeten nog achttien worden en kunnen een extra steuntje in de rug goed gebruiken, zeker ook als het aankomt op het gebruik van de digitale diensten van de overheid.

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.