Week van het geld
11
t/m
15 maart 2024

Initiatief: MoneyWays

Initiatiefnemer

Diversion

Omschrijving

MoneyWays is het grootste armoede- en schuldenpreventie onderwijsprogramma van Nederland, ontwikkeld door het Nibud en Diversion. Met MoneyWays vergroten we op een bewezen effectieve manier de financiële redzaamheid van jongeren en maken we financiën en geldproblemen bespreekbaar in schoolklassen door heel Nederland.

MoneyWays richt zich op een cruciale levensfase
MoneyWays richt zich op jongeren tussen de 14 en 20 jaar. In die levensfase krijgen ze onder andere vaak hun eerste bijbaantje en daarmee eigen geld. Bovendien krijgen jongeren vanaf hun 18e verjaardag een hoop nieuwe verplichtingen. Hoe ze daarmee om moeten gaan weten ze lang niet altijd.  

MoneyWays bespreekt ook de belangrijke sociaal-emotionele kant van geld
Naast een gebrek aan financiële kennis en bewustzijn over financiële keuzes, blijkt het taboe op geld(problemen) hardnekkig onder jongeren: ze praten niet over geld of pas als het te laat is. In het MoneyWays wordt niet alleen de technische kant van financiële educatie behandeld maar wordt ook de sociaal-emotionele kant van geld en geldproblemen bespreekbaar gemaakt. 

Met peer education sluit MoneyWays optimaal aan op de doelgroep
In MoneyWays gaan jonge rolmodellen (tussen de 18-27 jaar) het gesprek over geld aan met de klas. Door in een reeks van drie lessen over hun eigen ervaringen en financiële uitdagingen te vertellen kunnen ze op laagdrempelige wijze het gesprek aangaan met jongeren en gevoelige onderwerpen aansnijden. Onderwerpen als schulden, opgroeien in armoede, schaamte, verleidingen en groepsdruk worden hierdoor bespreekbaar gemaakt.

Doelgroep

Leerlingen in de bovenbouw van het vmbo, de havo en het vwo en studenten in de onderbouw van mbo niveau 3 en 4

Website

www.moneyways.nl

Review  Gemeente Schiedam, Vlaardingen en Maassluis

Door de MoneyWays lessen krijgen de jongeren in onze gemeenten een betere voorbereiding op hun financiële toekomst. Daarnaast weten wij, door de terugkoppeling uit de MoneyWays lessen, beter wat er onder de jongeren in onze gemeenten speelt. Hierop kunnen wij onze preventieve aanpak aanpassen en heeft het lesprogramma ook buiten de schoolbanken effect.

Review  Gemeente Leiden

MoneyWays is onderdeel van ons preventieve schuldenbeleid. De peer educators vinden een andere ingang bij jongeren. Jongeren krijgen inzicht in eigen gedrag maar ook handvatten om gedrag aan te passen. Zoals een docent zei ‘deze setting biedt een frisse blik , een nieuw perspectief’. Dat is voor preventie van schulden een noodzakelijke basis. 

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.