Speciaal onderwijs (so)

Tijdens de Week van het geld, maar ook op andere momenten kun je met lesmateriaal aandacht besteden aan leren omgaan met geld.  

Voor het basisonderwijs maakte Wijzer in geldzaken een lessenserie. Dit lespakket wordt soms ook gebruikt in het speciaal onderwijs. Docenten kiezen er dan soms voor om een lespakket van een lagere groep te gebruiken. Op de werkbladen gebruiken wij daarom niet het woord ‘groep’ maar ‘niveau’.

Activiteiten om thuis
met ouders te doen

Leren omgaan
met geld
is leuk!

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.