Week van het geld
24
t/m
28 maart 2025

18+? Verzekeren dus!

Jongeren informeren over de verplichte zorgverzekering

Tijdens de gastles leren de studenten de werking van het solidair zorgstelsel, verschillen tussen zorgverzekeringen, kosten van zorg: premie en eigen risico, het aanvragen van zorgtoeslag en wat de gevolgen zijn van betalingsachterstanden.

Programma

  • De werking van het solidair stelsel
  • Verschillen tussen zorgverzekeringen
  • Kosten van zorg: premie en eigen risico
  • Het aanvragen van zorgtoeslag
  • De gevolgen van betalingsachterstanden

Praten over zorgverzekeringen leuk maken


De les wordt gegeven door een ervaren gastdocent. De insteek van de les is om samen te praten over de zorgverzekering. Het oproepen van kleine discussies over bovengenoemde onderwerpen is het uitgangspunt. Hierdoor wordt een saai onderwerp als leuk ervaren.

Gastles aanvragen?

Vraag nu de gastles aan op: https://www.zorgverzekeringslijn.nl/gastles-mbo-leerlingen/

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.