23 t/m 27 maart 2020

Moneyways

Lesprogramma en lesmateriaal over geldzaken

In dit programma gaan jonge rolmodellen, peer educators, op een laagdrempelige manier het gesprek met de jongeren aan over lastige, soms gevoelige of spannende thema’s op het gebied van geld. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 1 op de 5 middelbare scholieren financieel risicogedrag vertoont, waardoor de schuldenproblematiek onder jongvolwassenen sterk toeneemt. Er heerst vaak nog een taboe op deze thematiek, waardoor er weinig over gesproken wordt.

Samenwerking

In samenwerking met Nibud heeft Diversion vanaf 2012 het lesprogramma MoneyWays ontwikkeld. Het Verbond van Verzekeraars steunt dit programma en heeft er voor gezorgd dat het onderwerp verzekeren een fundamenteel onderdeel is van de lessen op het MBO.

Bewustwording

MoneyWays bestaat uit een lessenserie van drie lessen waarbij gefocust wordt op het creëren van bewustzijn bij jongeren over hun eigen financiële situatie. Naast kennisvermeerdering, zet het project met name in op het bespreekbaar maken van de sociaal-emotionele aspecten van geld. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan peer pressure en schaamte voor de financiële situatie. Vanuit onderwijs en in het maatschappelijk veld wordt de urgentie van deze thematiek onderschreven: jongeren worden beïnvloed door hun klasgenoten, vrienden en ouders, maar worden ook geconfronteerd met de invloed van marketing, reclames en merken.

Dialoog

De lessen worden gegeven door een koppel van peer educators: jongeren tussen de 18 en 28 jaar die vanwege hun leeftijd en achtergrond en ervaringen een gedeeld referentiekader met de leerlingen hebben. In de praktijk blijkt dat zij door hun persoonlijke verhalen gemakkelijk en op een laagdrempelige wijze het gesprek aan kunnen gaan met jongeren.  De peer educators vertellen over hun eigen ervaringen en hun financiële uitdagingen. Zij zijn didactisch en inhoudelijk getraind om in de lessen de dialoog met de jongeren aan te gaan.


Aanvullende opdrachten

Naast het lesprogramma MoneyWays zijn er aanvullende opdrachten voor docenten. Deze opdrachten kunnen klassikaal besproken worden, maar leerlingen kunnen hier ook zelfstandig mee aan de slag. MoneyWays biedt zo handvatten aan docenten en leerlingen om geldzaken bespreekbaar te maken.

Details
Waar:
Op school
Voor wie:
MBO
VO
Type activiteit:
gastles
lesmateriaal
zelf doen
Voorbereiding:
Voor het peer education lesprogramma vindt er contact plaats met Diversion. Met de opdrachten kun je als docent meteen zelf aan de slag.
Kosten:
Geen
Wanneer:
Op ieder moment
Leuke activiteit?
Deze activiteit wordt aangeboden door:
Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.