Week van het geld
11
t/m
15 maart 2024

Richtlijnen Week van het geld 2020 en het coronavirus (covid-19)

dinsdag, 10 maart 2020

We ontvangen veel vragen over het coronavirus en wat dit betekent voor de Week van het geld. We houden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten. Om duidelijkheid te geven over de activiteiten tijdens de Week van het geld vermelden we hieronder de richtlijnen waar wij ons vanuit Wijzer in geldzaken aan houden.

Wij verzoeken je vriendelijk om je als partner en deelnemende partij deze richtlijnen te volgen en jouw medewerkers en gastdocenten hierover in te lichten. Bij veranderende omstandigheden passen we indien nodig deze richtlijnen aan.


Algemeen

Vanuit Wijzer in geldzaken houden wij ons aan de landelijke richtlijnen van het RIVM (zie ook de informatie op de website van het RIVM)

Landelijke ‘extra coronamaatregel’ per 9 maart 2020: GEEN handen schudden.

 • Kies voor een alternatieve begroeting zonder fysiek contact.

Algemene hygiëneregels, geldig voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen:

 • Sinds 9 maart jl.: geen handen schudden 
 • Was je handen regelmatig (en doe dat ongeveer 20 seconden)
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Algemene richtlijn voor mensen in Nederland om thuis te blijven:

 • bij verkoudheidsklachten of verhoging tot maximaal 38,0 graden Celsius en/of
 • wanneer je contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar veel patiënten zijn met het coronavirus.

Aangescherpte richtlijn voor mensen uit Noord-Brabant:

 • Inwoners van Noord-Brabant wordt uit voorzorg geadviseerd om bij klachten als verkoudheid, hoesten of koorts sociale contacten te beperken.
 • Ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen zijn als je klachten hebt. 


Wat betekent dit voor de evenementen, gastlessen en andere activiteiten tijdens de Week van het geld van 23 tot en met 27 maart a.s.?

Grotere evenementen landelijk en lokaal met veel deelnemers:

 • Er is op dit moment geen reden om evenementen te vermijden of af te gelasten.
 •  Voor specifiek advies op lokaal niveau wordt geadviseerd contact op te nemen met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst en de gemeente.
 • Heb je gezondheidsklachten zoals hierboven beschreven? Kom dan NIET naar het evenement en meld je af.

Landelijke evenementen Week van het geld 2020

 • Het openingsevenement van de 10e Week van geld op maandag 23 maart 2020 in de Kunsthal te Rotterdam gaat binnen de huidige bestaande richtlijnen gewoon door.
 • Dit geldt ook voor de Kinderpersconferentie met minister Hoekstra op donderdag 26 maart in Den Haag.
 • Personen die zich hebben aangemeld voor een van de evenementen van Wijzer in geldzaken ontvangen vlak voor het evenement een mail met de laatste stand van zaken. 
 • Kun je vanwege gezondheidsklachten zelf niet aanwezig zijn bij de opening of de kinderpersconferentie, meld je dan af via info@wijzeringeldzaken.nl. Je kunt je persoonlijke uitnodiging niet aan een ander geven. 


Gastlessen en andere activiteiten op scholen

Het RIVM stelt dat er op dit moment geen aanleiding is om scholen te sluiten. Het RIVM houdt de situatie in Nederland nauwgezet in de gaten en geeft adviezen via https://www.rivm.nl/coronavirus. Gastlessen gaan vooralsnog gewoon door binnen de gestelde richtlijnen.

Richtlijnen voor gastdocenten

 • Neem van tevoren contact op met de leerkracht van de klas waar je een gastles wilt geven. Check ook de dag van tevoren nogmaals of de gastles kan doorgaan.
 • Vraag naar de lokale richtlijnen en de protocollen van de school rondom bezoeken aan de school en de afspraken rondom begroetingen (wat zijn de alternatieven?)
 • Heb je zelf gezondheidsklachten? Meld je op tijd af bij de school en probeer een andere datum voor de gastles af te spreken.
 • Geef je afmelding ook door aan de gastlescoördinator van jouw organisatie.


Overige activiteiten

Ook voor overige activiteiten op scholen of andere locaties tijdens de Week van het geld volg je de bovengenoemde richtlijnen.

 

Meer informatie?

Raadpleeg voor overige vragen:

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.