Week van het geld
11
t/m
15 maart 2024

Initiatief: Doe je digiding!

Initiatiefnemer

Stichting Digisterker

Omschrijving

Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid is een  gratis online lesomgeving van Stichting Digisterker. Aan de hand van tien verschillende lesmodules maken jongeren kennis met diensten van de digitale overheid en andere zakelijke organisaties zoals zorgverzekeraars en banken. Denk hierbij aan loonheffing terugvragen, studiefinanciering aanvragen, zorgverzekering regelen, zorg- of huurtoeslag aanvragen, bank- en geldzaken regelen, of het starten van een eigen onderneming.

Het lesmateriaal Doe je digiding! bereidt leerlingen en studenten maximaal voor op het zelfstandig regelen van dit soort zaken. Het bouwt daarnaast aan het

  • vergroten van kennis van de (overheids)wereld;
  • vergroten van digitale informatievaardigheden en mediawijsheidcompetenties;
  • vergroten van woordenschat.

De lesmodules sluiten in het vmbo aan bij de vakken maatschappijleer, economie en loopbaanoriëntatie (LOB). In het mbo sluiten de modules aan bij burgerschap. De lesmodules kunnen aanvullend op- of vervangend voor de gebruikte lesmethoden worden ingezet, of vakoverstijgend in bijvoorbeeld een projectweek. Docenten vragen de tien modules in één keer aan en besluiten zelf welke modules ze inzetten.

Doelgroep

Vierdejaars vmbo-leerlingen en eerstejaars mbo-studenten

Website

www.doejedigiding.nl

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.