Week van het geld
11
t/m
15 maart 2024

Initiatief: Jongeren Perspectief Fonds

Initiatiefnemer

Jongeren Perspectief Fonds

Omschrijving

Een innovatieve schuldenaanpak voor jongeren: schuldenzorgvrij mét perspectief op een mooie toekomst. Reguliere schuldhulpverlening sluit niet goed aan op de situatie waarin jongeren verkeren. Voor jongeren met schulden wordt het werken aan de toekomst onvoldoende beloond. Dat moet veranderen. Het Jongeren Perspectief Fonds (JPF) biedt een innovatieve aanpak voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar die door schulden belemmerd worden in hun maatschappelijke ontwikkeling. Niet de schuld, maar het toekomstperspectief van jongeren staat centraal.

De uitgangspunten van het JPF:

  • Snel schulden(zorg)vrij, zodat er ruimte ontstaan om aan jezelf te werken
  • Een tweejarig begeleidingstraject met een op maat samengesteld perspectiefplan
  • Een integrale aanpak op verschillende leefgebieden met een persoonlijke trajectbegeleider
  • Kwijtschelding van de schuld in ruil voor een maatschappelijke tegenprestatie (opleiding, stage etc.)
  • Financiering van dit maatschappelijke probleem met publiek-private samenwerking.

Doelgroep

Jongeren van 18 t/m 27 jaar

Website

www.jongerenperspectieffonds.nl

Deel deze pagina per e-mail
De link is per e-mail opgestuurd.